Privacyverklaring

Gevestigd aan:

De Tulp 9

4631 AJ Hoogerheide

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.natural-dogs.nl

De Tulp 9

4631 AJ Hoogerheide

+31612952566

Email: info@natural-dogs.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Natural-Dogs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer(s)

– E-mailadres

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@natural-dogs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Natural-Dogs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Natural-Dogs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingwet.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Natural-Dogs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Natural-Dogs) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Natural-Dogs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van uw persoonsgegevens: Zolang u als klant een account heeft, blijven de gegevens bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Natural-Dogs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Natural-Dogs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Natural-Dogs gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Natural-Dogs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@natural-dogs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Natural-Dogs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Natural-Dogs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@natural-dogs.nl

Wat betekent dit nu in de praktijk:

Om artikelen te kunnen kopen in onze webshop wordt u de keuze geboden een account aan te maken of als gast artikelen te kopen. Een account bevat uw naam en adresgegevens, en of u wel of niet periodiek een nieuwsbrief wilt ontvangen. Indien u als gast artikelen koopt in onze webshop worden uw persoonsgegevens niet opgenomen in ons klantenbestand. Voor beide methodes zijn naam en adres noodzakelijk om de artikelen op te kunnen sturen naar het door u opgegeven adres. Het versturen gebeurd door een extern bedrijf, betekend dat er een koppeling is tussen onze webshop en de partij die het pakket komt afleveren. Deze partij heeft dus uw naam en adres nodig, en indien gewenst emailadres, zodat u het pakket via track&trace kunt volgen.

Betaling van de gekochte artikelen vindt plaats in onze webshop, u dient hier alle gegevens in te vullen benodigd voor de financiële afhandeling. Dit kan zijn via iDeal of bijvoorbeeld PayPal. Zodra de betaling rond is boeken wij deze transactie in ons boekhoudprogramma, noodzakelijk voor de wettelijke verplichtingen aan de Belastingdienst

Voor het afnemen van diensten in onze webshop, zoals bijvoorbeeld lessen, is een online agenda beschikbaar waar u zelf een dienst kunt boeken. Uw naam, emailadres hebben wij nodig om u een bevestiging te sturen van de gemaakte boeking en een herinnering kort voordat de dienst plaatsvindt.

Online formulier voor maatwerktuig:

Wanneer u een maatwerktuig bij ons aanschaft, kunt u dat doen door een online formulier in te vullen. Hierin vult u uw naam en adres in, en de gegevens van uw hond waar het maatwerktuig voor gemaakt gaat worden. Onderaan het formulier bevestigt u de opdracht, en wordt het formulier via email naar ons verzonden. Bovenstaande gegevens worden niet opgenomen in ons klantenbestand, maar zijn noodzakelijk om de artikelen op te kunnen sturen naar het door u opgegeven adres. Het versturen gebeurd door een extern bedrijf, betekend dat er een koppeling is tussen onze webshop en de partij die het pakket komt afleveren. Deze partij heeft dus uw naam en adres nodig, en indien gewenst emailadres, zodat u het pakket via track&trace kunt volgen.

Foto’s:

Alle afbeeldingen van mensen en honden op de internetsite zijn met toestemming geplaatst.

Contactinfo:

De Tulp 9
4631AJ, Hoogerheide
Telnr. +31612952566
Email: info@natural-dogs.nl

Bank: NL91KNAB0255471726
BTW nr. NL856668308B01
KVK nr. 66709717

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00